Thi vào 10

Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương

Đề thi 9 vào 10 môn Ngữ Văn Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương năm 2018
Số câu hỏi :4
Thời gian :120
Giá :0

Sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ

Đề thi 9 vào 10 môn Ngữ Văn Sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ năm 2018
Số câu hỏi :3
Thời gian :120
Giá :0

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

Đề thi 9 vào 10 môn Ngữ Văn Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2018
Số câu hỏi :7
Thời gian :120
Giá :0

Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

Đề thi 9 vào 10 môn Ngữ Văn Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc năm 2018
Số câu hỏi :3
Thời gian :120
Giá :0

Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình

Đề thi 9 vào 10 môn Ngữ Văn Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình năm 2018
Số câu hỏi :6
Thời gian :120
Giá :0

Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh

Đề thi 9 vào 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh năm 2018
Số câu hỏi :10
Thời gian :120
Giá :0

Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương

[GIẢI CHI TIẾT] Đề thi 9 vào 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương năm 2019
Số câu hỏi :5
Thời gian :120
Giá :0

Chuyên Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình

[GIẢI CHI TIẾT] Đề thi 9 vào 10 môn Toán Chuyên Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình năm 2019
Số câu hỏi :6
Thời gian :120
Giá :0

Chuyên Sở giáo dục và đào tạo Nam Định

[GIẢI CHI TIẾT] Đề thi 9 vào 10 môn Toán Chuyên Sở giáo dục và đào tạo Nam Định năm 2019
Số câu hỏi :5
Thời gian :120
Giá :0

Chuyên Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lắk

[GIẢI CHI TIẾT] Đề thi 9 vào 10 môn Toán Chuyên Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lắk năm 2019
Số câu hỏi :5
Thời gian :150
Giá :0
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ THAM GIA!
NÊN TẢNG CÔNG NGHỆ THI THỬ TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT VIỆT NAM
Đăng nhập bằng:

BẢNG XẾP HẠNG

01
Hà Quảng An
Exp:2870 Per:90%
Level
18
02
Menhoang96
Exp:2850 Per:110%
Level
18
03
gg117200984633198491695
Exp:1858 Per:80%
Level
13
04
Đinh Hồng Quân
Exp:1297 Per:80%
Level
10
05
gg117296685925279278608
Exp:1250 Per:70%
Level
10
06
lehoangmaithy91
Exp:1169 Per:70%
Level
9
07
Vothihonggam
Exp:908 Per:70%
Level
8
08
Nguyễn Đức An
Exp:854 Per:80%
Level
8
09
Nguyễn Lê Hải My
Exp:698 Per:60%
Level
6
10
Nhật Thương
Exp:639 Per:80%
Level
6
ĐĂNG KÝ
Vui lòng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập
và sử dụng dịch vụ thi trực tuyến của EduFox
Quên mật khẩu EduFox v1.0