Thi THPTQG

Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Đông Hà Quảng Trị lần 2 năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử THPT Đông Hà Quảng Trị lần 2 năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Chuyên Cao Bằng lần 1 năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử THPT Chuyên Cao Bằng lần 1 năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc năm 2018

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc năm 2018
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 5 năm 2018

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 5 năm 2018
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Chuyên Sơn La năm 2018

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT Chuyên Sơn La năm 2018
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT TX Quảng Trị lần 1 năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT TX Quảng Trị lần 1 năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2 năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2 năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0

THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1 năm 2019

Đề thi thử THPTQG môn Địa Lí THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1 năm 2019
Số câu hỏi :40
Thời gian :50
Giá :0
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ THAM GIA!
NÊN TẢNG CÔNG NGHỆ THI THỬ TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT VIỆT NAM
Đăng nhập bằng:

BẢNG XẾP HẠNG

01
Hà Quảng An
Exp:2870 Per:90%
Level
18
02
Menhoang96
Exp:2850 Per:110%
Level
18
03
gg117200984633198491695
Exp:1858 Per:80%
Level
13
04
Đinh Hồng Quân
Exp:1297 Per:80%
Level
10
05
gg117296685925279278608
Exp:1250 Per:70%
Level
10
06
lehoangmaithy91
Exp:1169 Per:70%
Level
9
07
Vothihonggam
Exp:908 Per:70%
Level
8
08
Nguyễn Đức An
Exp:854 Per:80%
Level
8
09
Nguyễn Lê Hải My
Exp:698 Per:60%
Level
6
10
Nhật Thương
Exp:639 Per:80%
Level
6
ĐĂNG KÝ
Vui lòng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập
và sử dụng dịch vụ thi trực tuyến của EduFox
Quên mật khẩu EduFox v1.0